ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

·       ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 

·       SERVICE

 

·       ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ


 

·       ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

 

·       ΑΛΛΑΓΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ

 

·       ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ

 

·       ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗ

 

·       ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΙΘΑΛΗΣ(DPF)

 

·       ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΙΘΑΛΗΣ (DPF)

 

·       ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΙΘΑΛΗΣ (DPF)

 

·       ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ CAR& MOTO

 

·       TUNING CAR &MOTO

 

·       ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ

 

·       ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ